Buro van Dool

Buitenlandse-gastenverzekering

Krijgt u voor kortere of langere tijd gasten uit het buitenland op visite. Dan wilt u natuurlijk graag dat uw gast goed verzekerd is. Niemand rekent er op, dat ook de gasten wel eens ziek kunnen worden, een ongeval kunnen veroorzaken of zelf een ongeval kan overkomen. Daar is een verzekering voor. De Isis Buitenlandse Gasten Verzekering. Deze verzekering kan worden afgesloten tot de 45-jarige leeftijd van de gast.

De verzekering gaat in op het moment dat de gast de grens van zijn land oversteekt en duurt tot het moment dat hij weer terug is in zijn eigen land. Er kan gekozen worden tussen Europa en Werelddekking. De dekking is afhankelijk van het land van herkomst van uw gasten.

Drie dekkingsmogelijkheden Isis A, B en C

- Isis A  eigen risico van € 100,00

- Isis B  eigen risico van €  25,00

- Isis C  eigen risico van €    0,00


Belt u ons voor de premie: 0345 - 637 333